THÔNG BÁO HỌC PHÍ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT PIANO THANH XUÂN
TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 22, LIỀN KỀ 11A, KHU ĐÔ THỊ MỖ LAO, HÀ ĐÔNG, HN
LIÊN HỆ: 0246 658 2386 (HOTLINE)
PIANO THANH XUÂN NƠI KẾT NỐI ĐAM MÊ!
THÔNG BÁO HỌC PHÍ
KÍNH GỬI: QUÝ PHỤ HUYNH
TRƯỚC HẾT TRUNG TÂM PIANO THANH XUÂN (THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT PIANO THANH XUÂN) TRÂN TRỌNG GỬI TỚI QUÝ PHỤ HUYNH LỜI CẢM ƠN SÂU
SẮC VÀ LỜI BIẾT ƠN CHÂN THÀNH.
TRUNG TÂM PIANO THANH XUÂN KÍNH GỬI TỚI QUÝ PHỤ HUYNH HỌC PHÍ CÁC BỘ MÔN NHƯ
SAU:

1. NỘI DUNG HỌC PHÍ
ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ

 

Môn nghệ
thuật
Hình thức
lớp học
Đơn giá/1
học sinh
Số lượng
học sinh
Thời lượng
(phút)
Buổi/
Khóa
Học phí 01 khóa
(24 buổi)
Piano hoặc
Guitar
Lớp đơn 250.000 01 60p 24 6.000.000đ
Lớp đôi 180.000 02 40p - 60p 24 4.320.000đ
Lớp tập thể 150.000 03 – 06 40p - 120p 24 3.600.000đ
Thanh nhạc Lớp đơn 250.000 01 60p 24 6.000.000đ
Lớp đôi 180.000 02 40p - 60p 24 4.320.000đ
Lớp tập thể 150.000 03 - 06 90p – 120p 24 3.600.000đ
Cảm thụ
âm nhạc
Lớp tập thể 100.000 03-10 60p 24 2.400.000đ
Dance
sport
Lớp tập thể 75.000 Tự do 60p 24 1.800.000đ
Múa Lớp tập thể 75.000 Tự do 60p 24 1.800.000đ
Mỹ thuật Lớp tập thể 85.000 02-06 90p 24 2.040.000đ

2. Quy định chung
- Học phí quy định thu theo khóa.
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Nghệ Thuật Piano Thanh Xuân
Trụ sở chính: Số 22, Liền kề 11A, Khu Đô Thị Mỗ Lao, Hà Đông, HN
Liên hệ: 0246 658 2386 (Hotline)
PIANO THANH XUÂN NƠI KẾT NỐI ĐAM MÊ!
- Học viên muốn nghỉ học phải báo trước cho trung tâm 1 ngày để trung tâm báo lại với
giáo viên. Trường hợp tự ý nghỉ không báo lại thì buổi học vẫn được tính.
- Trung tâm không hoàn lại bất cứ chi phí nào khi học viên tự ý dừng khóa học đã đăng
ký.

3. Chính sách giảm học phí
Giảm 5% học phí đối với học viên, học sinh các lớp nhạc cụ, thanh nhạc nộp học phí 2
khóa trở lên.
Giảm 5% đối với các gia đình có 2 học viên trở lên.
Mỗi học viên chỉ áp dụng tối đa 1 chính sách khuyến mại
Trân trọng cảm ơn!
Lưu ý: học phí trên chưa bao gồm Giáo trình, tại liệu học tập và học cụ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021
Giám Đốc
(Đã ký)
Vũ Thanh Xuân