BẢO DƯỠNG PIANO CƠ,ĐIỆN

 

Stt

Hạng mục thay thế/sửa chữa Piano Cơ

1

Lên dây đàn : 400.000đ - 800.000đ

2

Vệ sinh vỏ ngoài, bảo dưỡng máy trong: 200.000đ – 600.000đ

3

Chỉnh phím dơ: 70.000đ

4

Búa lệch với dây: 50.000đ

5

Xịt phím:  5 phím trở xuống: 50.000đ/ 1 phím

                5 phím trở lên: 10.000đ/1 phím

6

Pedal cọt kẹt: 50.000đ

7

Pedal giữa không cản được âm: 50.000đ

8

Pedal vang không vang: 50.000đ

9

Búa lập bập: 50.000đ

10

Đánh gỉ dây: 150.000đ

11

Ống sấy: 250.000đ/ 1 cái

12

Thuỷ lực: 500.000đ/ 1 cái

13

Thay dây giật: 10.000đ/ 1 dây

14

Bong búa: 50.000đ/ 1 búa

15

Vệ sinh máy và thùng bên dưới: 100.000đ

16

Gót phím: 50.000đ/ 1 phím

17

Thay phím 100.000đ/ 1 phím

18

Bệnh khác: …

 

Stt

Hạng mục thay thế/sửa chữa Piano Điện

1

Làm đẹp: 150,000đ - 500,000đ

2

Sửa phím: 200,000đ - 500,000đ

3

Thay Volume: 300,000đ -  700,000đ

4

Sửa pedan: 200,000đ - 500,000đ

5

Thay cầu chì: 200,000đ - 300,000đ

6

Sửa nguồn: 150,000đ - 500,000đ

7

Thay IC: 1,500,000đ - 2,000,000đ

8

Rách gân loa: 150,000đ - 400,000đ

9

Thay loa: 1,000,000đ - 1,500,000đ

10

Thay màn hình: 1,000,000đ - 3,000,000đ

11

Thay công tắc: 200,000đ - 300,000đ

12

Thay IC công suất: 1,500,000đ - 5,000,000đ

13

Thay bo mạch: 1,000,000đ - 3,000,000đ

14

Thay cao su bàn phím: 150,000đ - 1,500,000đ

15

Bệnh khác: …………………………………

 

 

 

Sản phẩm

22.700.000₫25.200.000₫
24.000.000₫26.000.000₫
28.500.000₫30.500.000₫
26.200.000₫28.700.000₫
35.000.000₫3.750.000₫
21.200.000₫23.700.000₫
23.500.000₫26.000.000₫